Từ năm 2020, Công ty tài chính sẽ niêm yết khung lãi suất cho vay tiêu dùng

Đây là quy định mới nổi bật được đề cập tại Thông tư 18/2019/TT-NHNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo đó, Công ty tài chính phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí, phương pháp tính lãi; các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của Công ty tài chính.

Có thể bạn quan tâm: Vay tiền F88 – Hướng dẫn vay tiền trả góp hàng tháng

Từ năm 2020, Công ty tài chính sẽ niêm yết khung lãi suất cho vay tiêu dùng

Bên cạnh đó, Thông tư quy định bổ sung về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ; giải quyết & trả lời khiếu nại của khách hàng; rà soát, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, nâng cao kỹ năng, chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng, ý thức tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Có thể bạn quan tâm: Mirae Asset hỗ trợ vay tiền mặt nhanh lên tới 100 triệu

Để lại bình luận