Siết mạnh cho vay tiền mặt tiêu dùng, FE Credit bị ảnh hưởng mạnh ra sao?​

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu VPBank (VPB) từ “Mua” xuống “Khả quan” và giảm giá mục tiêu 7,1%. Nguyên nhân đến từ nhận định thận trọng hơn cho triển vọng tăng trưởng của mô hình kinh doanh FE Credit.

Cho vay tiền mặt tiêu dùng

Theo đó, công ty tài chính FE Credit, công ty con của VPBank bị đánh giá sẽ giảm tiềm năng tăng trưởng do ảnh hưởng của Thông tư 18/2019/NHNN, áp dụng mức trần cho tỷ trọng cho vay bằng tiền mặt trong dư nợ tài chính tiêu dùng.

Thông tư 18/2019/NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, áp dụng mức trần cho vay bằng tiền mặt là 70%/60%/50%/30% trong dư nợ cho vay từ đầu năm 2021/2022/2023/2024. Mức trần này sẽ ảnh hưởng triển vọng tăng trưởng và khả năng sinh lời của FE Credit khi tỷ trọng cho vay bằng tiền mặt của công ty đang trên 70%.

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực cho vay tài chính tiêu dùng, FE Credit ghi nhận tăng trưởng cho vay đạt 20,6% tính từ đầu năm đến nay và lợi suất cho vay phục hồi, đạt 38,7% so với mức 36,8% tại thời điểm cuối năm 2018.

Các khoản nợ xấu đã được giảm xuống còn 5,6% trong quý 3/2019 (so với mức 6,0% tại thời điểm cuối năm 2018 và 6,4% trong quý 3/2018), ngoài ra, chi phí tín dụng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt với tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp từ đầu năm đến 9 tháng 2019 đạt 13,1% (so với mức 14,3% tại thời điểm cuối năm 2018 và 15,7% trong 9 tháng 2018).

Có thể bạn quan tâm: Mirae Asset vay tiền nhanh

Tuy nhiên, Thông tư 18/2019/NHNN được ban hành nhằm giảm rủi ro dư nợ cho vay tài chính tiêu dùng cho thấy FE Credit sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong 5 năm tới khi Thông tư này có hiệu lực.

Dư nợ cho vay của FE Credit đã đạt mức cơ sở cao là 2,6 tỷ USD, tương ứng khoảng 50% lượng tín dụng lưu hành trong mảng tài chính tiêu dùng. Dựa trên dư nợ liên quan đến các khoản cho vay bằng tiền mặt đạt 75% tại FE Credit (trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019), VCSC cho rằng tăng trưởng cho vay và các mảng khác sẽ giảm tốc trong những năm sắp tới.

Do đó, dự báo đóng góp của FE Credit cho dư nợ cho vay hợp nhất sẽ giảm từ 24% trong năm 2018 còn 18% trước thời điểm cuối năm 2024, và lợi suất cho vay sẽ giảm từ mức cơ sở cao do tỷ trọng cho vay bằng tiền mặt giảm, cùng với việc NIM hợp nhất bị ảnh hưởng tiêu cực từ năm 2021 (còn 8,5%) đến năm 2024 (còn 7,4%).

Ngân Giang

Để lại bình luận